Autorenschaft Prof. Dr. Susanne Schröter

Prof. Dr. Susanne Schröter ist Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam (FFGI).